Dobrý den přátelé!


Oznamuji všem kolegům radioamatérům, že radioamatérský maják OK0EMW nyní vysílá s novými parametry.

Po šestnácti letech provozu byl přeladěn na novou frekvenci 475.600kHz. Druh provozu byl změněn na digitální mód WSPR-2. Umístění majáku se nemění, je tedy stále JN88KS.

Maják využívá malý vysílací výkon, typicky 10 mW ERP. Úroveň výkonu lze měnit až do hodnoty 1W.

Jakékoli informace o provozu majáku OK0EMW jsou velmi vítány na adrese: ok0emw@post.bvx.cz

Přeji příjemnou zábavu při příjmu slabého signálu v pásmu 630m!


Luboš, OK2BVG, JN88KS, Břeclav
Hello friends!


I am announcing to all fellow radio amateurs that the radio amateur beacon OK0EMW is now broadcasting with new parameters.

After sixteen years of operation, it was retuned to a new frequency of 475.600kHz. The mode of operation was changed to digital mode WSPR-2. The location of the beacon does not change, so it is still JN88KS.

The beacon uses a small transmit power, typically 10mW ERP. The power level can be changed up to a value of 1W.

Any information about the operation of the OK0EMW amateur beacon is greatly appreciated at: ok0emw@post.bvx.cz

I wish you a lot of fun receiving a weak signal on the 630m band!


Lubos ("Bob"), OK2BVG, JN88KS, Breclav, Czech Republic